ما زنده به آنیم که آرام نگیریم---------------------------- موجیم که آسودگی ما عدم ماست

این هفته یازدهمین دوره انتخابات شورا برگزار شد. شورای منتخب به شرح زیر است:

مسعود سمیعی زاده

احسان فرقانی بیدگلی

علی عمرانی

مسعود خیرخواه

معین الله پرست

حمید زارعی

فیروزه خورشا

نرجس ظهیری

مریم کمایی

محدثه نجفی

و اعضای علی البدل:

محمد اجتهد

برهان مسترحمه


برای دوستان خوبمان در شورای جدید آرزوی موفقیت داریم!


نوشته شده توسط دقیق در ساعت 0:11 | لینک  |